WARRIOR BIOGRAPHIES

WORK IN PROGRESS

 

MINAMOTO YORITOMO

DATE MASAMUNE

IKEDA NOBUTERU

ISE YOSHIMORI

 

TAKEDA SHINGEN

KURODA NAGAMASA

SAKAKIBARA YASUMASA

KUKI YOSHITAKA

OYAMA HIDETSUNA

UESUGI KENSHIN

MOMOCHI SANDAI'YU

 

ODA NOBUNAGA

ASHIKAGA TAKAUJI

KUSUNOKI MASASHIGE

 

SAITO TOSHIMASA

TOYOTOMI HIDEYOSHI

 

MINAMOTO YOSHITSUNE

 

IKEDA-NO-SUKE

TOKUGAWA IEYASU

 

HATTORI HANZO

 

 

NATORI MASAZUMI

 

KIDO YAZAEMON

 

MIURA YOEMON

 

TOKUGAWA NOBUYASU